WEBDESIGN
 
Internetová prezentace je základním a často také nejvýznamnějším nástrojem elektronického marketingu. Kvalitní a promyšlená prezentace je vizitkou, zprostředkovává první a rozhodující kontakt s klientem. Proto je webdesign v centru pozornosti při návrhu každé koncepce, která zahrnuje využití internetu. Webdesign se zdaleka nezabývá pouze grafikou prezentace, ale zahrnuje celý proces její tvorby. Přesnější by tedy bylo používat termín web development.
 
Požadavky na webdesign vycházejí z celkové koncepce, jejíž příprava je prvním krokem k implementaci jakýchkoliv nástrojů.
Při přípravě moderní internetové prezentace jsou důležité především marketingové cíle. Prezentace sama o sobě je pouze nástrojem k jejich dosažení.
 
Moderní webdesign
se zabývá čtyřmi hlavními oblastmi, které jsou důležité pro výkon a efektivitu prezentace a dalších integrovaných nástrojů:
 
• viditelnost - optimalizace pro vyhledávače, dohledatelnost
• přístupnost - bezbariérovost, správné zobrazení
• použitelnost - přínos pro uživatele, uživatelská přívětivost
• copywritting - stylistika textů, vliv na vyhledávače
 
Webdesign a marketing
Při přípravě internetového marketingu je třeba jít dál než jen k dobré technologii. Ta je podmínkou, nikoli však postačující. Teprve po marketingové stránce dobře zpracovaný webdesign, zahrnující emoční motivátory, personalizaci nebo komunikaci, odpovídá současným možnostem internetu.
Internetová prezentace (webdesign) je významným, nikoli však jediným nástrojem marketingu. Připravíme pro vás komplexní řešení a takové nástroje, které budou mít pro vaši společnost maximální efekt. Pomůžeme vám nalézt oblasti, ve kterých pro vás využití internetu bude užitečné a přínosné.
 
Mimořádná nabídka

Mimořádná nabídka

Objednáte-li si u nás webhosting a doménu,
vyrobíme vám až čtyřstránkovou prezentaci  

Z D A R M A

bližší informace - ukázka